Module kết nối mạng trung tâm báo cháy RS-LAN Unipos là 1 dòng thiết bị phụ trợ để giao tiếp

1. biểu đạt

– Module kết nối mạng trung tâm báo cháy RS-LAN Unipos là một trong những dòng thiết bị phụ trợ để tiếp xúc của các tủ trung tâm báo cháy, được Unipos thể hiện bằng máy tính xách tay cá thể thông qua mạng Internet. hoạt động vui chơi của module được đảm bảo bằng ứng dụng, bao gồm không chỉ có việc thiết lập cổng COM ảo vào máy vi tính cá thể mà còn phần mềm dịch vụ cho những tủ trung tâm báo cháy.

==>> Xem thêm : http://chuongbaochay.com/cach-kiem-tra-binh-chua-chay-dam-bao-toan/

Module kết nối hai trung tâm báo cháy RS-LAN Unipos

– Module này có thể được sử dụng trong hệ thống 7000 để kết nối tủ trung tâm với cùng một máy tính xách tay ở khoảng cách lớn hơn hoặc kết nối một mạng lưới những trung tâm báo cháy thông thường với bảng hiển thị phụ FS5200R, như là một trong những sự sửa chữa sự thật cho môi trường thiên nhiên liên quan (RS232 hoặc RS485) sang mạng Ethernet hiện có (LAN).

Sơ đồ kết nối mạng hệ thống báo cháy Unipos

==>> Xem thêm : http://chuongbaochay.com/thong-bao-chay-tu-dong-tai-sao-nen-chon/

2. thông số kỹ thuật

+ Điện áp cung cấp: (12-28) VDC (module đc hỗ trợ bởi đầu cuối + 28V từ trung tâm điều khiển)

+ Tiêu hao: lên tới 50 mA

+ Khoảng nhiệt độ hoạt động: từ -50C đến 400C

+ Độ ẩm tương đối: (93 ± 3)% ở 400С

+ form size (không bao gồm): 105 х 45 х 22 mm

Nguồn: Tổng hợp trên mạng